badania lekarskie

badania lekarskie

Każdy członek Akademii Futbolu Morze powyżej 6 roku życia zobowiązany jest w terminie 4 tygodni od podpisania deklaracji członkowskiej dostarczyć zaświadczenie z Poradni Medycyny Sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej.

Każdy członek Akademii Futbolu Morze powyżej 6 roku życia zobowiązany jest w terminie 4 tygodni od podpisania deklaracji członkowskiej dostarczyć zaświadczenie z Poradni Medycyny Sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej.

Badanie jest zawsze ważne 12 miesięcy i po tym okresie należy je przedłużyć.  Aktualne badania należy dostarczyć trenerowi.

 

Od marca 2019 roku badania może dokonać lekarz POZ na zwykłej wizycie w Państwa przychodni. Badania te będą miały taką samą ważność jak te wykonywane w Poradni Medycyny Sportowej.

 

Adresy Poradni sportowych:

1. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdańsk, Jana Pawła II 50 (w szpitalu na zaspie) tel.: (58) 768-49-10

2. Poradnia Medycyny Sportowej ETER-MED – Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1 (teren AWFiS) tel.:(58) 320-26-00

3. Poradnia Medycyny Sportowej ETER-MED – Gdańsk, Jaskółcza 7/15 tel.: (58) 320-26-00

4. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30 tel.: (58) 349-20-00

5. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Armii Krajowej 44 tel.:(058) 781-18-63

6. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Olimpijska 5/9 tel.: (58) 765-07-96

7. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Sucharskiego 2 tel.: (058) 667-99-31

 

Badanie jest zawsze ważne 12 miesięcy i po tym okresie należy je przedłużyć.  Aktualne badania należy dostarczyć trenerowi.

 

Od marca 2019 roku badania może dokonać lekarz POZ na zwykłej wizycie w Państwa przychodni. Badania te będą miały taką samą ważność jak te wykonywane w Poradni Medycyny Sportowej.

 

Adresy Poradni sportowych:

1. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdańsk, Jana Pawła II 50 (w szpitalu na zaspie) tel.: (58) 768-49-10

2. Poradnia Medycyny Sportowej ETER-MED – Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1 (teren AWFiS) tel.:(58) 320-26-00

3. Poradnia Medycyny Sportowej ETER-MED – Gdańsk, Jaskółcza 7/15 tel.: (58) 320-26-00

4. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30 tel.: (58) 349-20-00

5. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Armii Krajowej 44 tel.:(058) 781-18-63

6. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Olimpijska 5/9 tel.: (58) 765-07-96

7. Poradnia Medycyny Sportowej – Gdynia, Sucharskiego 2 tel.: (058) 667-99-31

 

KONTAKT

Akademia Futbolu Morze

Adres: Jana Pawła II 1G/8, 80-462 Gdańsk

NIP:584-275-02-01 

Regon:364591861

 

Telefon: 531-376-110

adres e-mail: afmorze@gmail.com

www: afmorze.pl

facebook.com/afmorze

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 10 – 20

Sobota: 10 – 15